SOLUTIONS MADE FOR RESEARCH AND EDUCATION

ErdemNet's high-performing network and services are purpose built to support collaboration, knowledge sharing and innovation.

OUR SERVICES

The ErdemNet is currently implementing the following activities

COOPERATION
We aim to establish cooperation with the Regional National Research and Education Network (NREN) and actively participate in international projects and events in this field.
CONSULTING SERVICES
We offer consulting services for network design and maintenance to various industry organizations.
ОНЛАЙН ШАЛГАЛТ
Олон улсын гэрчилгээт Pearson –ы онлайн шалгалтын төвийн салбарыг ажиллуулдаг. Шалгалтын төлбөр нь бусад ижил төстэй онлайн шалгалтын төвөөс хямд байдгаараа онцлогтой.
СЕРВЕР ХОСТИНГ
Салбарын жижиг байгууллага, төслийн Серверийг өөрийн сүлжээний төв дээр байршуулдаг.
СҮЛЖЭЭНИЙ СУРГАЛТ
Монголын анхны Cisco академи болсны хувьд сүлжээний технологийн Cisco –н гэрчилгээт олон төрлийн сургалтыг явуулдаг.
ИНТЕРНЭТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Интернэтийн “A” лицензтэй оператор байгууллагаас бөөний урсгал авч салбарын байгууллагад үйлчилдэг.
ВЭБ ХОСТИНГ
Салбарын байгууллагын Вэб –ийг өөрийн сервер дээр хямдралтай тарифаар байршуулдаг.
ДОМЭЙН НЭР
Датаком компанитай хийсэн гэрээний дагуу “XXX.edu.mn” домэйн нэрийг салбарын байгууллага, төслүүдэд олгож байна. Одоогоор 3000 гаруй нэр бүртгэлтэй.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

en_US