(+976) - 75772727
(+976) - 75772727

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Судлаач, багш нарт зориулсан хүчирхэг дижитал технологи

Энгийн сүлжээнээс илүү. Эрдэмнэт нь судалгаа, боловсролын салбарт үр ашигтайгаар үр дүнд хүрэх зардал багатай шийдлийг санал болгодог.

Дэвшилтэт судалгаа, боловсролын сүлжээ

Эрдэмнэт нь Монголын судалгаа, боловсролын салбарыг орон нутаг, үндэсний хэмжээнд болон дэлхийн бусад улс орнуудтай холбодог.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

NREN мэдлэг хуваалцах семинар

6-р сар 7, 2023 09:00 AM
Ulaanbaatar, Mongolia
mn