English | Mongolian
   Нүүр хуудас
   Танилцуулга
   Үйлчилгээ
   Хэрэглэгчийн булан
   Холбоо барих
   Мэдээ мэдээлэл
LAST NEWS
"Цахим-Боловсрол" дэд хөтөлбөр асуулга судалгаа

Засгийн газрын Цахим Монгол хөтөлбөрийн "Цахим-Боловсрол" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд боловсролын бүх шатны байгууллагын Интернетийн холболт болон хэрэглэгчдийн тоонд сүүлийн 3 жилд гарсан өөрчлөлт, 2011 онд энэ талаар төлөвлөж буй ажлын талаархи мэдээллийг цуглуулж нэгтгэн шинжилгээ хийх, цаашдын бодлого боловсруулах зорилгоор энэхүү судалгааг авч байна.Судалгааны анкет

Copyright © 2005 ErdemNet ISP. All rights reserved. Developed by SolidSystems LLC