(+976) - 75772727
(+976) - 75772727

2023 оны 6-р сарын 9-11нд зохион байгуулагдсан ICT Expo-2023-т Эрдэмнэт сүлжээ оролцлоо.

Аливаа улс өөр өөрийн Интернэтэд суурилсан “Боловсрол, шинжлэх ухааны сүлжээ (англиар тогтсон нэршил нь NREN буюу National Research and Education Network)” – тэй байдаг бөгөөд үүнийг боловсрол, шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд тус улсын засгийн газар дэмжиж, авч явдаг. Одоо TEIN сүлжээнд Ази, номхон далайн  24 орны боловсрол, шинжлэх ухааны 15 мянган байгууллага, 55 сая гаруй судлаачид холбогдоод байна.

Монгол Улсын хувьд 2020 онд TEIN сүлжээнд 150mbps холбогдсон.

ICT Expo-2023 oйл ажилагааны хүрээнд бид Монголын боловсрол, шинжлэх ухааны байгууллагууд TEIN сүлжээнд хэрхэн холбогдох, түүний үр шимийг яаж илүү хүртэх вэ гэдэг талаар мэдээлэл хүргэж ажилласан.

mn